Uusi hallitus valittu syyskokouksessa

22.11.2018


Elisen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.11.2018. Kokouksessa hyväksyttiin

ensi vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja valittiin uusi hallitus. 

Elisen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jouni Jokinen ja hallituksen muiksi jäseniksi valittiin: Susanna Kyntöjärvi, Riina Löfgren, Jaana Nissinen, Matleena Nyyssönen ja Kaisu Kaija.