Koulu ja opiskelu

Tällä sivulla kerrotaan opiskelun ja tavoitteellisen voimisteluharrastuksen yhdistämisestä. Monelle voi olla hyötyä liikunta- ja urheilupainotteisista kouluista ja opiskelupaikoista. Tulevaisuuden opiskelupaikkoihin kannattaa tutustua jo hyvissä ajoin, mikäli toiveena on yhdistää koulu ja urheilu mahdollisimman sujuvasti. Liikuntapainotteisia kouluja on pääkaupunkiseudulla jo alakoulusta alkaen.


Voimistelun ja opiskelun yhdistäminen

Kodin,  perheen sekä omien ystävien merkitys on  voimistelijan elämässä suuri. Elisessä uskotaan tutun ja turvallisen elinympäristön tukevan lapsen ja nuoren kehitystä parhaiten. Tämän vuoksi myös valmennusolosuhteita kehitetään kohti kaupunkiharjoituskeskusta urheiluopistojen täydentäessä arkiharjoittelua leirien muodossa.

Haasteellisinta tavoitteellisen urheiluharrastuksen ja koulunkäynnin yhdistäminen on monella yläkoulussa, jossa päivät ovat usein pitkiä eikä joustoja kaikissa kouluissa tunneta. Alakoulu lyhyempine koulupäivineen ja lukio-opinnot urheilulukiossa on helpompi nivoa yhteen voimistelun kanssa.   

Elise pyrkii jatkuvasti edistämään voimistelu- ja liikuntaharrastuksen mahdollistavia opiskelumahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä seuraavien koulujen kanssa:

Alakoulut: Haagan peruskoulu
Yläkoulut: Pasilan peruskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Lukiot: Mäkelänrinteen urheilulukio, Brändo Gymnasium,  Pohjois-Haagan yhteiskoulu


Lue lisää kouluyhteistyöstä.