Vapaaoppilaspaikka

Voimistelu- ja urheiluseura Elise myöntää muutamia vapaaoppilaspaikkoja kaudessa. Vapautuksia kustannuksista voivat hakea seuran valmennusryhmien jäsenet. Vapaaoppilaspaikka myönnetään aina yhdeksi syys- tai kevätkaudeksi kerrallaan ja korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Jokaisesta kaudesta tulee täyttää erillinen hakemus. Seura tekee paikan myöntämisestä aina kausittain uuden päätöksen. Vapaaoppilaalle voidaan myöntää osittainen tai täysi vapautus valmennusryhmän kausimaksusta. Muut mahdolliset ryhmän maksut (esimerkiksi kilpailuiden osallistumismaksut, kilpailuasut jne.) vapaaoppilaspaikan saanut perhe maksaa kuitenkin normaalisti.

Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen vaikuttavat esimerkiksi perheen taloudellinen tilanne, perheen koko, Elisessä voimistelevien perheen lasten määrä, voimistelusta perheelle aiheutuvien kulujen suuruus, sekä voimistelijan motivaatio, tavoitteet ja lahjakkuus lajiin. Seura voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ryhmän vastuuvalmentajaan voimistelijan harjoitusaktiivisuutta ja lahjakkuutta koskien.

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä hakijoiden tai vapaaoppilaspaikan saaneiden nimiä julkaista. Seura on yhteydessä suoraan perheeseen, jolle vapaaoppilaspaikka myönnetään.