Vastuullisuus voimistelussa

Sanomme EI kiusaamiselle ja syrjinnälle

Jokaisella on oikeus kunnioittavaan kohteluun. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää?

Lisätietoa hankkeesta www.etoleyksin.fi

https://www.etoleyksin.fi/mita-tehda-jos-lapseni-kokee-epaasiallista-kaytosta-urheilussa/

Voimistelun ja kuuden muun lajin tunnetut urheilijat ovat mukana epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kampanjassa. Meillä Elisessä ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista tai kaltoin kohtelua. Olethan sinäkin kanssamme mukana kamppanjassa!

Elisen yhteyshenkilö Miia Green miia.green (@) elise.fi

Elisen palautekanava
Elisen toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten on mahdollista antaa palautetta Elisen oman palautekanavankautta, tästä linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHnhW4DGcykIjrVPAoD8_yO29tiUjCYf_zKZssaYpsbK-0VQ/viewform

Vastuullisuus voimistelussa

https://www.youtube.com/watch?v=GOhcMqs7fxw&t=18s Valmentajan puheenvuoro vastuullisesta valmentamisesta.

https://www.youtube.com/watch?v=G0PiuuxPTgY Vastuullinen voimistelu voimistelijan näkökulmasta.

Lasten oikeuksien vastuuhenkilö on Emmi Matala. Lue lisää lasten oikeuksista https://www.lapsenoikeudet.fi/

Turvallinen toimintaympäristö, kuinka puututaan epäasialliseen käytökseen:

https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_c37afc368c7a4de48ec1d56225b97fec.pdf

ELISEN VASTUULLINEN VALMENNUSTOIMINTA
Elisen kaikki ohjaajat ovat sitoutuneet suorittamaan Väestöliiton Et ole yksin -koulutuksen tai Olympiakomitean vastuullinen valmentaja koulutuksen.

Vuonna 2023 koulutuskalenterissa valmentajillemme:
Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi (Mieli ry)  sekä Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa (eOppiva).

Lisäksi kaikki kansainvälisillä kilpa-areenoilla valmentavat ovat sitoutuneet käymään yllä olevien lisäksi Puhtaasti paras- ja Reilusti paras -koulutukset (SUEK).

Elisessä on aloitettu valmentajien kanssa loppuvuodesta 2022 - Mielentaitojen kehittäminen -projekti yhdessä Mieli ry:n kanssa. Projekti on alkuun neliosainen (koulutus) ja tarkoitus on jatkaa projektin parissa enimmäisen hankeosion jälkeen syksyllä 2023 jatkoaiheilla.  Aiheena ovat  voimistelijoiden hyvinvoinnin edistäminen sekä valmentajien työssä jaksaminen.

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Me Elisessä olemme sitoutuneet ottamaan huomioon osallistujiemme yhdenvertaisen kohtelun.  Mukaan voi tulla juuri sellaisena kuin olet. Jokainen osallistuja saa yksilöllistä huomiota ja pääsee vaikuttamaan oman harrastajan polkunsa kulkuun.  Seuran toiminnasta löytyy useita vaihtoehtoja niin maltillisten kustannusten kuin matalan kynnyksen toiminnan tarjoamiseksi. Kehitämme toimintaamme ja koulutamme ohjaajiamme niin, että ryhmämme soveltuvat mahdollisimman monelle lajista kiinnostuneelle.

Olemme aina innokkaita ottamaan ideoita vastaan. Mitä sinä toivoisit toimintaamme? Ota yhteyttä toimisto(at)elise.fi

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO


"Me olemme osa luontoa. Suojelemme yhteistä ympäristöämme ja
ohjaamme myös muita tekemään samoin. Kasvamme yhdessä kohti
luonnon kunnioittamista ja haemme tasapainoa omien tekemistemme ja kestävän kehityksen välille. Osallistumme vastuullisesti toimenpiteisiin kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa". 

Nämä olympiakomitean listaamat tavoitteet ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme.

SOSIAALISEN MEDIAN PELISÄÄNNÖT
- Seuran käytössä olevat sosiaalisen median kanavat ovat Facebook Elise Gymnastics, Instagram @elise.finland ja TikTok elise.finland.
- Valmennusryhmillä voi olla omia Instagram -tilejä, joiden perustamislupa tulee kysyä omalta vastuuvalmentajalta. Vastuuvalmentaja vastaa viime kädessä tilin sisällöstä sekä tietoturvaan liittyvistä seikoista. Mikäli ryhmän jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, perustamislupa tulee aina kysyä vanhemmilta. Valmennuryhmät sopivat myös omat pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä. 
- Mahdollisessa kriisitilanteessa korjataan virheellinen tieto, pahoitellaan tapahtunutta ja otetaan tarvittaessa yhteys viestinnästä vastaavaan henkilöön Elisessä.
- Seuran jäseniä kannustetaan jakamaan kuvia, videoita ja fiiliksiä seuran toiminnasta hashtagilla #meollaanelise #superelise sekä tägäämällä Instagramissa @elise.finland 
- Muista kunnioittaa muiden yksityisyyttä. Mikäli kuvassa on myös muita henkilöitä muista kysyä lupa julkaisuun. Toisen ottamaa kuvaa ei saa jakaa ilman lupaa, joten varmistathan asian aina etukäteen.  
-Epäasiallinen toiminnan tai kirjoittelun havaittuasi kerro siitä aikuiselle, johon voit luottaa. Mikäli se liittyy Elisen toimintaan ole yhteydessä valmentajaasi tai toimistoon.  
-Eliseläinen tai eliseläisen vanhempi,  edustakaamme Eliseä somessa positiivisesti ja hyvän käytöksen puitteissa.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.