Vastuullisuus voimistelussa

Sanomme EI kiusaamiselle ja syrjinnälle

Jokaisella on oikeus kunnioittavaan kohteluun. 

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää?

Lisätietoa hankkeesta www.etoleyksin.fi

https://www.etoleyksin.fi/mita-tehda-jos-lapseni-kokee-epaasiallista-kaytosta-urheilussa/

Voimistelun ja kuuden muun lajin tunnetut urheilijat ovat mukana epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kampanjassa. Meillä Elisessä ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista tai kaltoin kohtelua. Olethan sinäkin kanssamme mukana kamppanjassa!

Mahdolliset rikosoikeudelliset asiat viedään viranomaisten tietoon.

Elisen yhteyshenkilö Miia Green miia.green (@) elise.fi

Elisen palautekanava
Elisen toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten on mahdollista antaa palautetta Elisen oman palautekanavankautta, tästä linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHnhW4DGcykIjrVPAoD8_yO29tiUjCYf_zKZssaYpsbK-0VQ/viewform

ELISEN VASTUULLISUUSOHJELMA

Elisen kaikki ohjaajat ovat sitoutuneet suorittamaan Väestöliiton Et ole yksin -koulutuksen tai Olympiakomitean vastuullinen valmentaja koulutuksen.

Vuonna 2023-24 koulutuskalenterissa valmentajillemme:
Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi (Mieli ry)  sekä Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa (eOppiva).

Lisäksi kaikki kansainvälisillä kilpa-areenoilla valmentavat ovat sitoutuneet käymään yllä olevien lisäksi Puhtaasti paras- ja Reilusti paras -koulutukset (SUEK).

Elisessä on aloitettu valmentajien kanssa loppuvuodesta 2022 - Mielentaitojen kehittäminen -projekti yhdessä Mieli ry:n kanssa. Projekti on alkuun neliosainen (koulutus) ja tarkoitus on jatkaa projektin parissa enimmäisen hankeosion jälkeen syksyllä 2023 jatkoaiheilla.  Aiheena ovat  voimistelijoiden hyvinvoinnin edistäminen sekä valmentajien työssä jaksaminen. 

HYVÄ HALLINTO

Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus yhdessä hallintoa kordinoivien Elisen työntekijöiden kanssa. 

Vastuullisuusaskeleita käydään puolivuosittain läpi valmentajien, ohjaajien kanssa valmentajien kauden aloituspalaverissa sekä vanhempaininfoissa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.​

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Turvallinen toimintaympäristö on toiminnassamme ensiarvoisen tärkeää. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.

Vastuu on jokaisella urheilun parissa toimivalla voimistelijalla, valmentajalla, vanhemmalla, seuratoimijalla, työntekijällä ja myös katsomossa kannustavalla. Säännöt pätevät urheilusalin ulkopuolellakin.

Kaikki ohjaajamme ovat suorittaneet Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sekä Et ole yksin -verkkokurssin. ​

Tarkistamme myös rikosrekisteriotteen lasten ja nuorten kanssa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta.​

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Voimisteluliiton Lasten voimistelun linjaus. 

Turvallinen toimintaympäristö, kuinka puututaan epäasialliseen käytökseen

Mikä on haastava tilanne tai epäasiallinen käytös ja kuinka siihen puuttuminen etenee, lue lisää tästä!

Elisessä on käytössä Voimisteluliiton SOPU-materiaali 

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Olemme sitoutuneet ottamaan huomioon osallistujiemme yhdenvertaisen kohtelun.  Mukaan voi tulla juuri sellaisena kuin olet. Jokainen osallistuja saa yksilöllistä huomiota ja pääsee vaikuttamaan oman harrastajan polkunsa kulkuun.  Seuran toiminnasta löytyy useita vaihtoehtoja niin maltillisten kustannusten kuin matalan kynnyksen toiminnan tarjoamiseksi. Kehitämme toimintaamme ja koulutamme ohjaajiamme niin, että ryhmämme soveltuvat mahdollisimman monelle lajista kiinnostuneelle.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO


"Me olemme osa luontoa. Suojelemme yhteistä ympäristöämme ja
ohjaamme myös muita tekemään samoin. Kasvamme yhdessä kohti
luonnon kunnioittamista ja haemme tasapainoa omien tekemistemme ja kestävän kehityksen välille. Osallistumme vastuullisesti toimenpiteisiin kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa". 

Nämä olympiakomitean listaamat tavoitteet ovat osa toimintaamme. Kannustamme voimistelijoita liikkumaan harjoituksiin ekologisesti: pyörällä, kävellen tai julkisen liikenteen avulla. 

Seurassamme on suuri kilpailu- ja esiintymisasuvarasto josta tarjoamme kaikille mahdollisuutta vuokrata asuja jatkuvan uuden teettämisen sijaan.

ANTIDOPING

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADAn antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä.
Lue lisää puhdas urheilu -osiosta.

Vastuullisuus voimistelussa

https://www.youtube.com/watch?v=GOhcMqs7fxw&t=18s Valmentajan puheenvuoro vastuullisesta valmentamisesta.

https://www.youtube.com/watch?v=G0PiuuxPTgY Vastuullinen voimistelu voimistelijan näkökulmasta.

Lasten oikeuksien vastuuhenkilö on Emmi Matala. Lue lisää lasten oikeuksista https://www.lapsenoikeudet.fi/