Urheiluakatemia

Suomessa toimii tällä hetkellä 19 urheiluakatemiaa. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Tälle työlle on olemassa luonnollinen tilaus, koska huipulle tähtäävistä nuorista urheilijoista yli kolme neljännestä haluaa jatkaa korkea-asteen opintoihin, missä erityistä urheilijakoulutusjärjestelmää ei ole olemassa. Urheiluakatemiatoiminnassa ovat mukana myös ylä-asteikäiset voimistelijat.

Toinen akatemioiden toiminnan keskeinen tavoite on päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja siihen oleellisesti liittyvä ammattivalmentajien toimintaedellytysten parantaminen. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on tukipalveluiden verkottaminen urheilijoiden ja valmentajien ympärille. Suomen Olympiakomitea koordinoi urheiluakatemiatoimintaa valtakunnallisesti.


Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean johtoajatus on "Parempi arki tuo paremman tuloksen". Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Lue lisää Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheasta täällä.

Ohjeet urheiluakatemiaan hakemisesta täällä.